Disclaimer

 

Met het gebruik van de website www.keesrietveld.nl aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. Op deze voorwaarden, almede het gebruik van www.keesrietveld.nl, is Nederlands recht van toepassing.

De inhoud van www.keesrietveld.nl wordt kostenloos beschikbaar gesteld en dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend.
Kees Rietveld Reclame & Sign is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan wegens de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van deze website. Typefouten en/of prijsvermeldingen worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Voor zover niet anders aangeduid, komen alle rechten op de inhoud van deze website toe aan
Kees Rietveld reclame & sign. Deze rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke manier dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijke (niet-zakelijk) gebruik.)

Alle afbeeldingen op deze website vallen onder het copyright van Kees Rietveld Reclame © 2022 - Disclaimer